با شرکت اتصال بیشتر آشنا شوید

شرکت طرح و توسعه اتصال یکپارچه یکی از شرکت های دانش بنیان ایرانی است که در زمینه ارائه راهکارهای ارتباطی و فناوری اطلاعات فعالیت دارد. این شرکت با بهره‌گیری از جدیدترین دستاوردهای روز دنیا در عرصه فناوری، بسترهای در جهت رشد و ارتقای عملکرد سازمان‌ها را فراهم مینماید. تیم حرفه ای و  جوان اتصال یکپارچه پروژه‌های مهم ملی و بین المللی را در زمینه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موفقیت اجرا و در این مسیر از سوی مراجع معتبر ملی و بین المللی مورد تایید و تقدیر قرار گرفته است. هم اکنون شرکت اتصال یکپارچه یکی از فعال‌ترین شرکت‌های ایرانی است که به بسیاری از سازمان‌های معتبر خدمات ارائه مینماید.