بازدید معاونت محترم فنی سازمان صدا و سيما از شرکت اتصال یکپارچه

معاونت محترم فنی سازمان صدا و سيما مهندس علیدادی از توانمندی های شرکت اتصال یکپارچه در حوزه ارتباطات سازمانی در نمایشگاه تلکام بازدید کردند. این دیدار که با حضور کارشناسان طرفین برگزار شد محصول جدید ویدئوکنفرانس مورد بررسی قرار گرفت.