بازدید نمایندگان محترم سازمان پدافند غیرعامل از شرکت اتصال یکپارچه

نمایندگان محترم سازمان پدافند غیرعامل از توانمندی های شرکت اتصال یکپارچه بازدید کردند. گفتنی است رعایت الزامات پدافند غیرعامل و امنیت همیشه از مهمترین ارکان محصولات و خدمات شرکت اتصال یکپارچه بوده است.